تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

این عبارت را هر روزه از جراید و تلویزیون و سایتهای اینترنتی میشنویم و میخوانیم ، این مقاله به بیانی ساده درباره تجارت الکترونیک سخن میگوید

تجارت الكترونیكی را می توان انجام هرگونه امورتجاری بصورتon-line وازطریق اینترنت بیان كرد ، این تكنیك در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است .در آینده نه چندان دور تجارت فقط از طریق اینترنت میسر خواهد بود.

 

چكیده
تجارت الكترونیكی را می توان انجام هرگونه امورتجاری بصورتon-line وازطریق اینترنت بیان كرد ، این تكنیك در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است .در آینده نه چندان دور تجارت فقط از طریق اینترنت میسر خواهد بود.این متن به معرفی تجارت الكترونیك ،انواع آن و روشهای امنیت آن می پردازد.
مقدمه
ابزارهای استاندارد ی جهت ساختن یك Web Site تجارت الكترونیكی وجود دارد .شما نیز جهت متمایز ساختن سایت خود قدم اول را با انتخاب نرم افزاری مناسب بردارید. از آنجایی كه اینترنت یك زمینه فعالیت پویا وبا قابلیت انعطاف بالا را جهت تبادل كالا وخدمات واطلاعات مابین كمپانی ها ومشتریان و... فراهم كرده است ،كمپانی های تجاری همگی به این ابزار روی آورده اند تا به بازار فروش گسترده تری دست یابند .
تجارت الكترونیكی چیست ؟
تجارت الكترونیكی خریدوفروشی است كه به طور مستقیم از طریق اینترنت صورت می پذیرد .
هیچ تعریف پذیرفته شده ای برای تجارت الكترونیكی وجود ندارد .با این حال تجارت الكترونیكی به هر گونه معامله ای گفته می شود كه كه در آن خرید وفروش كالا ویا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد وبه واردات ویا صادرات كالا ویا خدما ت منتهی می شود.
تجارت الكترونیكی معمولا كاربرد وسیع تری دارد ،یعنی نه تنها شامل خریدو فروش از طریق اینترنت است بلكه سایر جنبه های فعالیت تجاری ،مانند خریداری ،صورت بردار ی از كالاها ،مدیریت تولید وتهیه وتوزیع وجابه جایی كالاهاوهمچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.
تعاریف تجارت الكترونیك در یك نگاه :
لینكهای مفید ومتعددی وجود دارد كه از طریق آن می توان تعاریفی در خصوص انواع موضوعات مربوط به تجارت الكترونیك را از حروف a تا z یافت :
NMM.COM
ECOMMERCE-GUIDE.com
تاریخچه
تجارت الكترونیكی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیكه شركتهای بزرگ اقدام به تهیه شبكه های خصوصی كامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شركا وتولید كنندگان خود كردند پدید آمد.
این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الكترونیك معروف شد .این انتقال اطلاعات كه بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI ما بین شركتهای تجاری صورت می گرفت مسائل اداری سنتی بر كاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری كاهش داد.
درحال حاضر نیز در حدود ۹۵% از هزار شركت بدلیل كاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان كار از EDI استفاده می كنند. در واقع پایه واساس تجارت الكترونیك EDI بوده وهست !
امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت كه بواسطه تجارت الكترونیكی است رو به افزایش گذاشته است .بطور مثال با آمدن EDI بر روی اینترنت این امكان را برای شركتها بوجود آورده است تا سیستمهای قدیمی مربوط به شبكه های خصوصی خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمایند وبا سرمایه گذاری وگسترش برروی زنجیرهای جدید تجاری به دادوستدهای بیشتری در این زمینه نایل آیند.سایر شركتها نیز به سادگی معاملات خود را ،از آنجاییكه نیازی به رعایت كردن استاندارد های لازم برای EDI در محیط وب نیست ،بر روی وب منتقل كرده اند.
آوازه تجارت الكترونیك را احتمالا از طریق رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و یا سایتهایی كه بفروش
on-line بر روی اینترنت اشتغال دارند شنیده واز آن با خبر شده اید وهمینطور از خرده فروشان on-line بر روی اینترنت كه سرویسهای خوب ومناسبی را به خریداران خود ارائه كرده اند مطلع شده اید.
خرده فروشی بصورت on-line حدودا ازچهار سال پیش برروی اینترنت آغاز شد كه پیشگامان آن شركتهای بزرگ ایترنتی بودند كه فروش موارد جزئی (خرده فروشی ) به روش سنتی را ادامه ندادندكه از آنجمله AMAZON وبه تازگی CD می باشد.
اخیرا نامها و مارك های معروف تجاری ماننند (گپ و وال مارت ) و شركتهایی از این قبیل اقدام به تاسیس فروشگاههای خود بر روی اینترنت كرده اند ودر این رابطه متخصصین امر اظهار داشته اند كه این شركتها وسایر شركتهای نام آشنا می توانند با این اقدام برای مدتها بر روی اینترنت حضور داشته باشند چرا كه امروزه تنها چیزیكه یك فرد به آن نیاز دارد داشتن یك دستگاه كامپیوتر ،یك نمایشگر ودسترسی به اینترنت است تا بتوانند به راحتی هر آنچه را كه بخواهند از جزئی ترین تا كلی ترین كالا (ماشین) از این طریق خریداری نمایند.
حتما در دوسال گذشته راجع به تجارت الكترونیكی اززوایای مختلف مطالبی شنیده اید. برای نمونه شما در موردتمام شركتهایی كه ارائه دهنده تجارت الكترونیكی هستند شنیده اید .
-
تمامی اخبار مر بوط به تحول وحركت به سوی تجارت الكترونیكی وتبلیغات اغراق آمیز شركتهایی كه با تجارت الكترونیكی كار می كنند را خوانده اید.
-
شاهد آن بوده اید كه در بازار سهام چه ارزش فراوانی به شركتهایی كه در بازار سهام آنها با سیستم
web كار می كندداده می شود حتی اگر سودی عاید این شركتها نشود.
امكان دارد شما نیز كالایی رااز طریق webخریداری كرده باشید كه در این صورت تجربه شخصی در مورد تجارت الكترونیكی دارید.
با این وجود ممكن شما احساس كنید كه درك درستی از تجارت الكترونیك ندارید.
این تبلیغات اغراق آمیز چیست؟چرا به تجارت الكترونیك بهای زیادی داده می شود؟اگر شما نظری در مورد تجارت الكترونیك دارید چگونه می توانید آنرا اجراكنید؟
در صورتیكه سوالاتی از این قبیل دارید این مقاله كه در مورد چگونگی عملكرد تجارت الكترونیكی است با قرار دادن شما در فضای كامل تجارت الكترونیكی پاسخگوی شما خواهد بود.
قبل از اینكه تجارت الكترونیك را به طور كامل مورد بحث قرار دهیم بهتر است تا تصویر درستی از تجارت ساده وسنتی داشته باشیم .در صورتیكه فهمیدن ودرك كلمه تجارت بسط وتعمیم مفهوم تجارت الكترونیكی نیز به آسانی صورت می گیرد.
در فرهنگ لغت Merriam Websters Collegiate تجارت اینگونه تعریف شده است .
۱-روابط اجتماعی –تبادل افكار ،عقاید واحساسات
۲-مبادله ویا خریدوفروش كالا در مقیاس وسیع شامل حمل ونقل از مكانی به مكان دیگر.
ما علاقه مندیم تا در خصوص دومین معنی ارائه شده در تجارت بحث كنیم .
وقتی به تجارت به روشهای متفاوت نظر بیاندازید متوجه چندین نقش مختلف در امر تجارت خواهید شد.
خریداران :كسانی هستند كه می خواهند با پرداخت پول كالایی را خریداری ویا از سرویسی بهره مند شوند .
فروشندگان :كسانی هستند كه كالاویا خدماتی را به خریداران عرضه می كنند .معمولا فروشندگان
به دو صورت مختلف می باشند ، خرده فروشانی كه بطور مستقیم اجناس خود را به مصرف كننده می فروشند وعمده فروشان ویا توزیع كنندگان كالا كه اجناس وتولیدات خود را به خرده فروشان ویا دیگر طالبان كالا می فروشند .
تولیدكنندگان :كسانی هستند كه محصولاتی را كه توسط فروشندگان ارائه می شود را تولید می كنند،
یك تولید كننده همواره ضرورتا یك فروشنده نیز هست زیرا تولید كننده محصولات تولید شده خود را به عمده روشان ،خرده فروشان ویا بطور مستقیم به مصرف كننده عرضه داشته وبفروش می رسانند.
اصول تجارت
در ذیل فهرستی از اصول مهم یك فعالیت تجاری آمده است .این موارد شامل عملكرد فروش یك كالا توسط یك خره فروش به مشتری است .
۱-وجود داشتن چیزی برای فروش
اگر خوسته باشید چیزی را به یك مشتری بفروشید اصل مطلب آنست كه چیزی برای فروش داشته باشید. این كالا می تواند هر چیزی باشد ، از بی ارزش ترین كالا تا با ارزش ترین آن ، شما میتوانید
این كالا را مستقیما از تولید كنندگان آن ویا از طریق توزیع كنند گان كالا خریداری نمایید ویا اینكه خود تولید كننده وعرضه كننده آن كالا باشید.
۲-مكان
شما می بایست همچنین مكانی برای عرضه كالاهای خود داشته باشید .داشتن یك مكان برای ارائه كالا ضروری است .این مكان گاهی اوقات می تواند بسیار موقتی حتی به شكل یك شماره تلفن باشد! كه این شماره تلفن در تجارت به عنوان مكان شما قلمداد می شود.

درباره نویسنده

مای اصفهان
مای اصفهان

سایت مای اصفهان از سال 2001 میلادی تاکنون در اینترنت فعالیت دارد . این وب سایت مرجع بسیار از وب سایتها و افراد در زمینه های مختلف بوده است .

مقالات ثبت شده توسط مای اصفهان : 1265
اشتراک : تجارت الکترونیک در فیس بوک تویتر مای اصفهان

نظرات کاربران درباره تجارت الکترونیک

  • برای مطلب تجارت الکترونیک نظری وارد نشده است

    نظر خود را بعنوان اولین نفر در مورد تجارت الکترونیک وارد نمائید

نظر شما درباره تجارت الکترونیک

برای بازدیدکنندگان مخفی خواهد بود

حراجی های مای اصفهان
بازگشت به بالای صفحه